Consorci de les Gavarres

Finca Camps i Armet, s/n

17121 MONELLS

Tel: 972 64 36 95

Mail: consorci@gavarres.cat

Web: www.gavarres.cat

Twitter: @cgavarres

Facebook: @consorcigavarres