Qui Som

El Consorci de les Gavarres format per 23 administracions amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura.

 

Aquest òrgan s’ha creat amb la funció de fer el seguiment de l’Inventari del PCI de les Gavarres amb la voluntat de generar suports i eines per tal que es pugui desenvolupar el dit inventari.

Format per la presidència del Consorci de les Gavarres i el Director General Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura.

Aquest òrgan aportarà criteri tècnic al projecte i farà un seguiment del seu desenvolupament, la metodologia i la xarxa de col·laboradors.

En són membres les institucions següents:

 • Institut d’Estudis del Baix Empordà
 • Institut d’Estudis Gironins
 • Revista Gavarres
 • Universitat de Girona

 

Les funcions de coordinació i direcció són assumides per la tècnica de patrimoni cultural del Consorci de les Gavarres.

És l'encarregat de dur a terme el gruix de la identificació d'elements del patrimoni cultural immaterial, tant a través de la documentació, com del treball de camp. També s'hi podran afegir altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

 • Maria Piferrer Saurí, tècnica de patrimoni cultural Consorci de les Gavarres
 • Adrià Pujol Cruells, antropòleg

La direcció i la coordinació del treball de camp serà assumida per la mateixa tècnica de patrimoni cultural del Consorci de les Gavarres

En moments puntuals del projecte caldrà un equip de suport:

 • Especialistes en informàtica.
 • Estudiants en pràctiques.
 • Membres de Consorci Gavarres
 • Membres de Museus, entitats culturals, etc.
 • Especialistes (documentalistes, lingüistes, musicòlegs...).

.